A-G over voorwaardelijke ontbinding

Al enige tijd wordt het arrest van de Hoge Raad verwacht over de mogelijkheden van voorwaardelijke ontbinding na een ontslag op staande voet. Inmiddels heeft de Advocaat Generaal zijn visie gegeven naar aanleiding van de prejudiciële vragen die door Rechtbank Overijssel zijn gesteld. Ook voor de tools is de uitspraak van belang. De werknemer die wegens een dringende reden is ontslagen, kan namelijk een inschatting krijgen of dit ontslag op staande voet rechtsgeldig is. Lijkt dit niet het geval, dan krijgt de gebruiker als resultaat een brief aan werkgever en een verzoekschrift voor vernietiging van het ontslag. Dit verzoekschrift is geheel op maat en volledig toegespitst op de (persoonlijke) omstandigheden van de gebruiker. De gebruiker kan direct een verweerschrift tegen het (voorwaardelijke) ontbindingsverzoek genereren door vragen over de (volgens werkgever) toepasselijke andere gronden te beantwoorden. 

De tool is ook voor werkgevers in ontwikkeling en daarbij zal de uitspraak van de Hoge Raad leidend zijn.