Berekenen van de transitievergoeding

Met deze tool krijgt u een antwoord op de vraag of u recht hebt op een transitievergoeding en zo ja, wat de hoogte van deze vergoeding hoort te zijn. Het is van belang dat u de vragen juist invult. Bij alle vragen waar een bedrag moet worden ingevuld, moet u het bruto bedrag invullen. U kunt dat terugvinden op uw salarisstrook of jaaropgave. Het is daarom handig deze bij de hand te hebben.

Deze tool is gratis. Aan het einde van de tool krijgt u, als u recht hebt op een vergoeding, een overzicht van alle factoren en de uitgewerkte berekening. U kunt dit resultaat direct downloaden en/of per mail laten versturen. Het eventueel opgegeven mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.