Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten
  • Duidelijke adviezen
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak

Snel naar

Een (dreigend) ontslag
Wat te doen?
Geen moeilijke, lange zoektocht naar antwoorden
Vragen in de tool beantwoorden vanaf computer/mobiel
Direct resultaat!
Adviesrapport en op maat gemaakte documenten

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de antwoorden op al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet.


Hoe Lang in Dienst (HLiD): berekent op basis van maximaal 24 actuele variabelen de te verwachten resterende baanduur zonder het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De tool is een hulpmiddel om de hoogte van een eventuele billijke vergoeding te motiveren.


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiƫle situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding werknemer/werkgever: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transi tievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


Tijdelijk of vast contract?: bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Ontslag bij faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geƫindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Ontslag tijdens proeftijd: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

Belangrijke toekomstplannen na Prinsjesdag 2023

25-09-2023 -  Vorige week was het prinsjesdag. Het demissionaire kabinet presenteerde daar zijn plannen voor volgend jaar. Wij zullen hieronder een aantal van deze plannen benoemen die voor u belangrijk kunnen zijn.   Veranderingen flexibel werken Het kabinet wil flexibele werknemers meer zekerheid bieden. Dit willen zij bijvoorbeeld door nul-uren contracten af te schaffen. In... Meer


Het is weer vakantie! Wat moet u weten?

09-08-2023 - De vakantie is weer aangebroken! Dat betekent voor velen het opzoeken van het zonnetje. Daarvoor heeft u vakantie nodig. Hieronder leggen wij de belangrijkste dingen over vakantie uit. Vakantiedagen Vanaf het moment dat u werkt, bouwt u vakantiedagen op. Er zijn twee soorten vakantiedagen: Wettelijke vakantiedagen: vakantiedagen die u verplicht opbouwt. Bovenwettelijke vakantiedagen: vakantiedagen... Meer


Nieuwe wet! Belangrijk voor zieke AOW-gerechtigde werknemers

11-07-2023 - Voor wie? Werknemers van de AOW-leeftijd die ziek worden. Er gelden andere regels voor werknemers die voor 1 juli 2023 ziek werden of op/na 1 juli 2023. Wat verandert er? Voor werknemers met de AOW-leeftijd gelden andere regels. Voor werknemers met de AOW-leeftijd die ziek werden voor 1 juli 2023, gold voor sommige... Meer


Stakingen

24-05-2023 - Het is de laatste tijd vaak in het nieuws: werknemers die staken. Wat zijn stakingen nou precies en waarom wordt er door mensen gestaakt? Wij leggen het u uit! Wat is een staking? Staken is een heftige vorm van samen in actie komen tegen een werkgever en wordt vaak door een vakbond georganiseerd... Meer


Ontwikkelingen in het arbeidsrecht

11-04-2023 - De arbeidsmarkt in Nederland gaat de komende tijd veel veranderen. De Minister van Sociale Zaken kondigde toekomstige veranderingen aan. In het aanstaande voorstel staan wijzigingen zoals het verbieden van nulurencontracten. Ook moet er een nieuw arbeidscontract komen: het basiscontract. Dit wordt de vervanger van de oproepovereenkomst. Werknemers krijgen zo meer zekerheid... Meer