Tool verstoorde arbeidsverhouding

Nu de Wwz ruim een jaar in werking is, wordt steeds meer duidelijk hoe rechters oordelen over ontslag in bepaalde situaties. Ook hebben de Gerechtshoven zich meermaals uitgelaten over ontslagzaken. Op basis van rechtspraak worden de tools van Mag Ontslag dagelijks bijgehouden en eventueel aangepast. Vandaag is de herziene tool voor ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding online gegaan. De tool maakt onderscheid tussen een verstoorde arbeidsrelatie met collega('s), een verstoorde arbeidsrelatie met werkgever / hoogste leidinggevende of beiden. Nog steeds wordt een verweerschrift en een brief aan werkgever gegenereerd, volledig op maat gemaakt voor de situatie. In de stukken wordt eventueel een verzoek om een billijke vergoeding opgenomen, als blijkt dat een werknemer hier recht op kan hebben omdat werkgever de verstoorde arbeidsverhouding heeft veroorzaakt.