Tools aangepast aan einde overgangsrecht

Per 01 juli 2016 is het overgangsrecht voor de ketenregeling van artikel 7:668a BW vervallen. Na het vervallen van het bepaalde in artikel XXIIe lid 1 Overgangsrecht Wwz, staat een (oude) cao niet meer aan de bepalingen over het aantal en de duur van tijdelijke contracten in de Wwz in de weg. De tool waarmee bekeken kan worden of tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, is daarop aangepast. Wij benadrukken het belang van het gebruik van deze tool, aangezien meer adders onder het gras zitten bij de vraag of sprake is van een tijdelijk of vast contract.

Ook het overgangsrecht waarin is bepaald dat in cao overeengekomen vergoedingen moeten worden betaald in plaats van de transitievergoeding, is vervallen. Vanaf nu heeft een werknemer recht op zowel de transitievergoeding als de cao-vergoeding. U vindt meer uitleg op de uitkomst van de berekening van de transitievergoeding. Start hiervoor de tool 'transitievergoeding werknemer' of transitievergoeding werkgever' en download aan het eind het resultaat of laat dit per mail versturen.