Ontslag op staande voet - dringende reden

Vanaf vandaag is ook een tool voor ontslag op staande voet online. Wilt u weten of het zin heeft het ontslag op staande voet bij de rechter te vernietigen? Of wilt u sowieso overgaan tot vernietiging en daartoe een verzoekschrift met alle relevante argumenten laten maken? Met deze tool kunt u bekijken of u argumenten hebt het ontslag op staande voet bij de kantonrechter aan te vechten. Ook kunt u een compleet verzoekschrift genereren, zodat u tijdig de procedure bij de kantonrechter kunt starten. U krijgt zelfs de vraag of u terug wilt keren bij uw werkgever of alleen een billijke vergoeding wilt, zodat in het verzoekschrift de juiste verzoeken bij de rechter worden gedaan.

De tool bevat achttien subgronden met bijbehorende vragen, zoals diefstal, bedrog, regelmatig te laat komen en handelen in strijd met gedragsregels. U kunt ook meerdere subgronden doorlopen als de werkgever deze als reden heeft opgegeven. Alle argumenten komen samen in het verzoekschrift en door middel van weging wordt een inschatting gegeven of wel of geen dringende reden aanwezig is. De tool is al op tientallen recente uitspraken getest en geeft in de meeste gevallen de juiste inschatting. Aangezien persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol spelen bij een eventueel ontslag op staande voet, krijgt de gebruiker ruimte zijn of haar verhaal te doen en spelen ook bijvoorbeeld lengte dienstverband en leeftijd een rol.

Deze tool is toegevoegd aan de “Mag Ontslag?”-tool en kunt u kopen voor € 38,- voor eenmalig gebruik. Nadat u bent ingelogd moet u bij de ontslaggrond kiezen voor “Dringende reden (ontslag op staande voet)”.