Verschil van inzicht - h-grond

De tool voor de h-grond, de zogenaamde restbepaling, is aangevuld. De ontslaggrond is in het leven geroepen voor situaties die echt niet onder de andere ontslaggronden vallen. Uit rechtspraak blijkt dat als verschil van inzicht bestaat tussen een leidinggevende en de werknemer, dit zo'n situatie kan zijn. De tool bevat nu daarom ook vragen over het verschil van inzicht en geeft daarbij een inschatting of het verweer kans van slagen heeft of niet. Zoals bij alle ontslaggronden, wordt ook nu een helemaal op maat gemaakt verweerschrift en brief aan de werkgever gegenereerd.