Commissie Wolfsen noemt "Mag Ontslag?" bij onderzoek naar gesubsidieerde rechtsbijstand

De Onderzoekscommissie gesubsidieerde rechtsbijstand heeft onder leiding van de heer mr. A. (Aleid) Wolfsen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de kostenstijgingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan voor vernieuwing van het stelsel, waarbij de toegang tot het recht voor minder vermogenden gegarandeerd blijft.

In het rapport wordt www.magontslag.nl genoemd en aanbevolen: "Het voorportaal van rechtshulp en rechtsbijstand (de zogenaamde nuldelijnsvoorziening) heeft de laatste jaren uitdrukkelijk de aandacht gekregen van de raad. De gedachte is dat digitale middelen het voor een deel van de rechtzoekenden gemakkelijker maken om problemen zelf op te lossen." ... "Een ander voorbeeld van de ontwikkeling van websites die de zelfredzaamheid van rechtzoekenden kan vergroten is de door professor Verhulp ontwikkelde website magontslag.nl. Via deze website kunnen rechtzoekenden zelf inschatten of het aanvechten van een ontslag bij de rechter zin heeft. Als de uitkomst is dat aanvechting van het ontslag inderdaad kansrijk is, ontvangt de rechtzoekende een kant-en-klaar bezwaarschrift en een lijst met argumenten voor verweer in de rechtbank."

Minister Van der Steur gaat het rapport van de Commissie Wolfsen nu eerst zorgvuldig bestuderen en in gesprek met betrokken partijen, zoals de raad voor de rechtsbijstand, het juridisch loket, de sociaal raadslieden en de Nederlandse Orde van Advocaten. De minister wil aan de hand hiervan in het voorjaar van 2016 een reactie op het rapport van de Commissie Wolfsen naar de Tweede Kamer sturen.

Het rapport is te lezen via deze link.