Uitvoeringsregels voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 24 november jl. zijn de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. In deze uitvoeringsregels heeft het UWV onder andere toegelicht welke gegevens de werkgever verplicht moet indienen bij een ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook is uitgeschreven hoe het UWV de bepalingen uit de Ontslagregeling en de wet in de praktijk gaat toepassen. Wij hebben deze uitvoeringsregels in de tool “Mag Ontslag?” voor de grond langdurige arbeidsongeschiktheid verwerkt. Binnenkort zullen wij ook de tool voor de beoordeling van een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen bijwerken.