Wijzigingen als gevolg van nieuwe wetgeving in de tools geïmplementeerd

Door de Verzamelwet SZW 2016 zal met ingang van 1 januari 2016 een aantal wetsartikelen worden aangepast. Alle wijzigingen als gevolg van deze wetgeving zijn in de tools verwerkt. Zo is onder andere de definitie van de “kleine werkgever” aangepast en is de maximale transitievergoeding verhoogd van € 75.000,- naar € 76.000,-.

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd treedt ook per 1 januari 2016 in werking. De wijzigingen als gevolg van deze wet, onder andere een afwijking van de ketenregeling voor AOW-gerechtigden, zijn ook in de tools geïmplementeerd.

De tools worden verder regelmatig getoetst aan gerechtelijke uitspraken. Ook bekijken wij of nieuwe wet- en regelgeving gevolgen hebben voor de tools, zodat deze up-to-date zijn.