Downloaden uitkomst transitievergoeding

Vanaf vandaag kan de uitkomst van de berekening van de transitievergoeding direct worden gedownload. Het resultaat kan eveneens (gratis) naar het opgegeven mailadres worden gestuurd, maar dit is dus niet meer noodzakelijk. Ook is een iets kortere versie toegevoegd, die kan worden gebruikt als bijzondere omstandigheden als looncomponenten, een dertiende maand en aftrekkosten van de werkgever niet van toepassing zijn. Als u de tool doorloopt wordt gevraagd of u van deze kortere versie gebruik wilt maken.