Updates Corona

De regering heeft besloten dat elke sector zelf beleid moet maken wat betreft Corona. Er zijn op dit moment dus geen landelijke richtlijnen.

Wij van Arbeidsmarktresearch houden de ontwikkelingen in de gaten en houden u op de hoogte van wat werkgever en werknemer moeten en kunnen.

Hou daarom onze website in de gaten. Zodra er veranderingen zijn dan kunt u dat hier lezen!