MagOntslag neemt deel aan NL AIC Community

Tags: NL AIC community, MagOntslag, AI, Samenwerking, Legal Tech

Wij zijn er bij MagOntslag al langer bewust van dat Artificiële Intelligentie (AI)  impact zal hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. Wij zijn daarom verheugd om mee te kunnen delen dat wij deelnemen aan de NL AIC community! Deze community is erop gericht Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren. Het is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden.

De NL AIC community stelt zich daarbij het volgende ten doel:

“Nederland moet een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen. AI is geen doel op zichzelf, maar een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen.”

De ultieme ambitie van de NL AIC community is om met Nederland een voorhoedepositie in te nemen op het gebied van kennis én toepassing van AI. Wij ondersteunen dit initiatief natuurlijk graag en hopen in contact te komen met verschillende organisaties om gezamenlijk op te trekken naar dit doel.

Meer lezen? Neem een kijkje op de website van de NL AIC community.