De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is uitgesteld!

In het voorgaande nieuwsbericht informeerden wij u over de veranderingen door de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Deze veranderingen zijn minstens tot 1 januari 2022 uitgesteld.

Onduidelijk is of de veranderingen aan de wet in januari 2022 nog hetzelfde zullen zijn.

Wat is de situatie nu?

Voor werknemers van AOW-gerechtigde leeftijd geldt momenteel dat bij ziekte zij 13 weken doorbetaald krijgen van de werkgever. Die periode blijft voorlopig hetzelfde. De werknemer krijgt vanaf het moment dat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt 13 weken het loon doorbetaald, tenzij de arbeidsovereenkomst eerder eindigt.

Hetzelfde geldt voor de termijn dat ze niet mogen worden ontslagen door de werkgever en voor de re-integratieverplichtingen.

Waarom is de wet uitgesteld?

Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte bekend dat de wet te vroeg zou veranderen. Het UWV is nog niet klaar voor deze verandering.

Wat doet Magontslag.nl met deze verandering?

Wij zorgen dat al onze tools altijd up-to-date zijn. Daarom zijn alle tools bijgewerkt en kloppen de gegevens. U kunt alle tools daarom gewoon gebruiken.