Nieuwe update; dossierfunctie voor Hoe Lang in Dienst

De tool Hoe Lang in Dienst geeft de te verwachten resterende duur van de arbeidsovereenkomst. Met deze informatie kan de hoogte van de billijke vergoeding worden onderbouwd. Bij de tool komt een hulpmiddel daarvoor.

Nieuw is dat de tool Hoe Lang in Dienst sinds kort een 'dossierfunctie' heeft. U bewaart hiermee alleen voor uzelf de ingevulde antwoorden, zodat u makkelijker het resultaat kunt terughalen. U hoeft de tool zo niet opnieuw in te vullen en kunt ook makkelijk nog antwoorden wijzigen.