Update ontslagtools Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) en Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond)

De ontslagtools Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) en Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) hebben een update gekregen.

Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) UWV werknemer

In de tool voor ontslag Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) UWV is de afspiegeling uitgebreid. Bepaald kan worden of de werkgever de juiste categorie van uitwisselbare functies hanteerde. Ook is de vragenlijst aangepast naar aanleiding van de nieuwe uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen van het UWV. 

Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) UWV werkgever

In de tool Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) UWV is de afspiegeling uitgebreid. Bepaald kan worden of de werkgever de juiste categorie van uitwisselbare functies hanteerde. Daarnaast is het onderdeel nieuwe functies toegevoegd, waarmee kan worden bekeken of de werknemer voor de ontslagvolgorde onder een nieuwe functie valt.

Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) Rechter werknemer

In de tool die de juridische positie bepaalt ten aanzien van de Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) Rechter is de afspiegeling uitgebreid. De vragenlijst is nog beter toegespitst op de procedure bij de rechter. Bepaald kan worden of de werkgever de juiste categorie van uitwisselbare functies hanteerde. Ook is de vragenlijst aangepast naar aanleiding van de nieuwe uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen van het UWV. Ook is het onderdeel herplaatsing aangepast.

Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) UWV werknemer

In de tool voor ontslag Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) UWV is het onderwerp herplaatsing uitgebreid. Weet u niet zeker of u kunt worden herplaatst op een passende functie? Dan kunt u gebruik maken van een keuzehulp, die u helpt met het bepalen of sprake is van een passende functie. Daarnaast kunt u nu vragen overslaan, als u weet dat deze niet op uw situatie van toepassing zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen vragen over de passende werkzaamheden beantwoorden. U kunt nog steeds de hele vragenlijst doorlopen.

Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) UWV werkgever

In de ontslagtool Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) UWV is het onderwerp herplaatsing uitgebreid. Als sprake is van een uitzonderingssituatie voor de werkgever dan kunt u dit direct aangeven. Daarnaast is het onderdeel passende functies uitgebreid.

Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) Rechter werknemer

In de tool die de juridische positie bepaalt ten aanzien van de Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) Rechter is een aantal wijzigingen gemaakt. De vragenlijst is nog beter toegespitst op de procedure bij de rechter. Ook is het onderwerp herplaatsing uitgebreid. Weet u niet zeker of u kunt worden herplaatst op een passende functie? Dan kunt u gebruik maken van een keuzehulp, die u helpt met het bepalen of sprake is van een passende functie. Daarnaast kunt u nu vragen overslaan, als u weet dat deze niet op uw situatie van toepassing zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen vragen over de passende werkzaamheden beantwoorden. U kunt nog steeds de hele vragenlijst doorlopen.  

Alle ontslagtools zijn aangepast naar (voor zover mogelijk) nieuwere rechtspraak en zijn weer up-to-date.