Rachel Rietveld in de Jurist (het Financieele Dagblad)

In het interview: ‘’Artificial Intelligence: 'Er moet een digitale wasstraat voor juristen komen'’’ geeft Rachel Rietveld haar visie op een onderzoek van Deloitte waaruit blijkt dat Nederlandse bedrijven achterlopen – ten opzichte van andere landen wereldwijd – met investeringen in Artificial Intelligence (AI). Rietveld stelt onder andere dat zij voorstander is van investeringen in AI, maar niet dat AI mensen zou moeten vervangen. ‘Een mens zal altijd een rol moeten spelen in juridische beslissingen.’ In de juridische wereld wordt vooral gewerkt met open normen en AI kan niet interpreteren.

Veel advocatenkantoren willen (nog) niet standaardiseren, omdat advocaten vinden dat wat zij doen beter is. Er moet worden geïnvesteerd in kennis over AI bij juristen, te beginnen bij de opleiding. (Technologische) termen zoals ‘algoritme’ en ‘blokchain’ moeten voor de jurist geen drempel meer vormen. ‘Hbo’s geven al meer les in AI, maar bij universiteiten gaat het moeizaam.’, volgens Rietveld. Daarnaast is de communicatie tussen (AI) specialist en jurist erg belangrijk. Als deze goed communiceren, dan komt er iets moois uit de samenwerking.

Lees het volledige artikel hier (inlog vereist).

De tools die MagOntslag aanbiedt kunnen open normen wél invullen. De tools creëren een oplossing door een logische benadering van het recht. Deze expertsystemen die bestaan uit interactieve beslisbomen geven een inschatting van de juridische positie van de gebruiker op een manier die vergelijkbaar is met hoe een jurist dat doet.