Evaluatie Wet werk en zekerheid

Arbeidsmarktresearch UvA B.V. werkte mee aan de evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz). Deze evaluatie is op 30 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek bekijkt of de doelen van de Wwz zijn behaald. Deze doelen zijn onder andere het verkleinen van de verschillen tussen werknemers met een vast contract en werknemers met een flexibel contract, een eenduidiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslagstelsel en meer rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor werknemers en werkgevers. Arbeidsmarktresearch UvA B.V. verzorgde het cijfermatige onderdeel van het onderzoek. Daarvoor werden alle uitspraken over een redelijke grond voor ontslag, zoals disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding, onderzocht. Zo kon ook bijvoorbeeld in kaart worden gebracht of de hoogte van de billijke vergoeding gelijk is in perioden of bij de kantonrechter en het gerechtshof. Het onderzoek is hier te lezen.