WODC onderzoek Algoritmische besluitvorming

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) doet onderzoek naar het gebruik van algoritmen bij (voorbereiding van) besluitvorming. Dit leidde tot het verkennende onderzoek ‘Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen’. Rachel Rietveld van Arbeidsmarktresearch UvA B.V. nam deel aan de Expertmeeting waarin de onderzoekers hun casestudy hebben gepresenteerd en besproken. Tijdens de sessie werd ingegaan op het gebruik van algoritmen bij de rechter, bijvoorbeeld in ontslagprocedures. Tijdens deze meeting is ook over mogelijke oplossingsrichtingen gesproken. Het onderzoek is hier te lezen. Daarin is ook te lezen dat Mag Ontslag een goede bijdrage kan leveren aan een effectieve rechtspraak.