Duur dienstverband echt van belang voor billijke vergoeding

De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 beslist dat de rechter bij het bepalen van de hoogte van een billijke vergoeding rekening moet houden met de argumenten van partijen over de hoogte van de vergoeding (ECLI:NL:HR:2020:955). Waaronder het argument over de duur van het dienstverband zoals dat geduurd zou hebben zonder het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Met behulp van de tool Hoe Lang in Dienst kunt u de hoogte berekenen van het bedrag dat voor de te vorderen billijke vergoeding als uitgangspunt kan worden genomen, volgens de door de Hoge Raad gegeven argumenten. Op basis van statische gegevens van onder andere het CBS krijgt u een accurate inschatting van het aantal dagen dat de arbeidsovereenkomst zou hebben geduurd zonder ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Ook kunt u de gratis rekenhulp gebruiken om met de uitkomst de geschatte inkomensschade te bereken. Met deze inschatting kan eenvoudig de hoogte van de billijke vergoeding beargumenteerd worden.