NIEUW - Keuzehulp Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 verandert de regelgeving rondom de transitievergoeding. Om verwarring te voorkomen welke regels op u van toepassing zijn, hebben we de Keuzehulp Transitievergoeding gemaakt. Als u start met de tool Transitievergoeding werknemer/werkgever komt u automatisch in de Keuzehulp terecht. Door de vragen te beantwoorden bepaalt de Keuzehulp of u onder de oude regelgeving (de Wwz) of onder de nieuwe regelgeving (de WAB) valt. De tool gaat automatisch door met de juiste berekeningswijze. Ook kunt u direct zelf kiezen voor de Wwz- of WAB-berekeningswijze.