Tool Tijdelijk of vast contract: WAB-proof

Alle wijzigingen die de WAB met zich brengt zijn verwerkt in de tool ‘Tijdelijk of vast contract?’. Vanaf nu kunt u met de tool zien of ook onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) sprake is van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. De belangrijkste wijzing is de ketenregeling. De werkgever mag maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden in een periode van drie jaar (3x3x6). Onder de Wwz geldt een periode van twee jaar. De maximale duur van de keten wordt ten opzichte van de Wwz dus verlengd met een jaar.

Naast de ketenregeling is in de tool rekening gehouden met de nieuwe definitie van payrolling, inval leerkrachten, ministeriële regelingen, oud recht en cao’s.