LET OP - Nieuwe berekening huidige transitievergoeding

De Wwz Transitievergoedingtool is in overeenstemming gebracht met het overgangsrecht van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het overgangsrecht van de WAB wijzigt het moment waarop het overgangsrecht van de Wwz vervalt. De bijzondere regelingen van artikel 7:673a, c en d BW zouden op basis van het overgangsrecht van de Wwz per 1 januari 2020 vervallen, maar deze regelingen blijven toch van toepassing. In de tools voor werkgever en werknemer die de hoogte van de huidige transitievergoeding berekenen, is dit aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de berekeningen die u eerder met deze tool hebt gemaakt.

Heeft u al een transitievergoeding berekend voor een contract dat na 1 januari 2020 eindigt? Maak de berekening dan opnieuw, de uitkomst kan verschillen! Eindigt de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020, dan moet in de volgende gevallen deze tools (en niet de WAB) gebruikt worden:

- Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt bij de kantonrechter ingediend vóór 1 januari 2020;

- Het verzoek om toestemming voor opzegging is vóór 1 januari 2020 bij het UWV ingediend.