Bètaversie WAB transitievergoeding

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans inwerking (WAB). Het arbeidsrecht wordt dan op meer punten veranderd. Ook de manier waarop de transitievergoeding wordt berekend. De tool voor de berekening van de transitievergoeding is hierop aangepast. De eerste bètaversie is nu online! Ook met uitzonderingen is rekening gehouden. En bijzondere situaties, zoals deeltijdontslag en compensatie bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Kort gezegd wijzigt het volgende ten aanzien van de transitievergoeding:
- Werknemer krijgt vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Nu is pas na 2 jaar.
- Werkt de werknemer langer dan 10 jaar bij het bedrijf, dan tellen deze dienstjaren niet meer zwaarder.
- De aftrekmogelijkheid van scholingskosten wordt verruimd, zodat ook kosten van scholing voor een andere functie binnen de organisatie kunnen worden verrekend.

De regeling voor oudere werknemers en kleine werkgevers (in een slechte financiële situatie) zouden al vervallen per 1 januari 2020.

Er worden nog verbeteringen doorgevoerd in de tool. Deze zullen het gebruiksgemak vergroten. De bètaversie geeft al wel een kloppende uitkomst!

Ook onze andere tools zullen vóór inwerkingtreding van de WAB aangepast worden.