Tool Hoe Lang in Dienst (HLiD) voor motivering billijke vergoeding

De Hoge Raad heeft nog een keer bevestigd dat de te verwachten arbeidsduur een rol speelt bij het bepalen van de hoogte van een billijke vergoeding (zie: ECLI:NL:HR:2018:2218). Gekeken moet worden hoelang de arbeidsovereenkomst zou hebben geduurd als de werkgever niet ernstig verwijtbaar had gehandeld. Dit is een hypothetische situatie en daarom lastig zelf in te schatten. De tool Hoe lang in Dienst (HLiD) helpt u hierbij. Met behulp van deze tool kunt u gemakkelijk de te verwachten werkloosheidsduur berekenen en de hoogte van een billijke vergoeding motiveren.

HLiD maakt op basis van actuele statistische gegevens een berekening. Rekening wordt gehouden met de persoonskenmerken van de werknemer, kenmerken van de baan waaruit de werknemer wordt ontslagen, kenmerken van het arbeidsverleden en conjuncturele omstandigheden.