Transitievergoeding bij deeltijdontslag, snellere berekening voor juristen & verhoging maximumbedrag

Opnieuw zijn verbeteringen doorgevoerd in de transitievergoedingtool. 
Als u jurist bent, kunt u ervoor kiezen een aantal vragen over te slaan. Dit kunt u doen als u zeker weet dat er geen bijzonderheden zijn rondom het recht op de vergoeding of rondom de hoogte van de vergoeding. Deze bijzonderheden zijn:
- Einde wegens eigen opzegging werknemer;
- Einde wegens ernstig verwijtbaar handelen;
- Einde wegens faillissement;
- Langdurige arbeidsongeschiktheid;
- Deeltijdontslag.

Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk de transitievergoeding te berekenen bij een deeltijdontslag/urenvermindering. Of de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt wordt voortaan automatisch gecheckt. Tot slot is zijn beide tools waarmee u de transitievergoeding kunt berekenen aangepast op het nieuwe maximumbedrag dat per 1 januari 2019 geldt. De maximale transitievergoeding wordt verhoogd van €79.000 naar €81.000.

Al eerder is de tool uitgebreid met de mogelijkheid het compensatiebedrag te berekenen. Ook is het verval van het overgangsrecht per 1 januari 2020 in de tool opgenomen. Zo blijven wij zorgen voor een tool die altijd up to date is!