Compensatiebedrag transitievergoeding berekenen

De tool voor berekening van de transitievergoeding is uitgebreid. Vanaf nu berekent de tool ook hoe hoog het bedrag is dat het UWV aan de werkgever compenseert bij ontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond). In slechts twee extra stappen berekent u zowel het bedrag waar de werknemer recht op heeft als het compensatiebedrag voor de werkgever. Deze optie krijgt u zowel bij de tool Transitievergoeding berekenen voor werknemers als bij de tool Transitievergoeding berekenen voor werkgevers

Het is de bedoeling dat de compensatieregeling bij langdurige ziekte per 1 april 2020 in werking treedt. Dit gebeurt met terugwerkende kracht, zodat werkgevers alsnog worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding bij arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2015 en voor 2020 zijn beëindigd wegens langdurige ziekte. Is de arbeidsovereenkomst al beëindigd, dan vult u voor het berekenen van het compensatiebedrag gewoon de gegevens in zoals ze destijds golden. De compensatie geldt ook voor beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst), zolang de werknemer maar de transitievergoeding heeft gekregen of krijgt en de reden van beëindiging of niet verlenging de langdurige arbeidsongeschiktheid is.

Om in aanmerking te komen voor compensatie is het voor werkgever van belang de stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en het betalingsbewijs van de transitievergoeding goed te bewaren.