Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Er is een nieuw wetsvoorstel dat moet bijdragen aan een beter werkende arbeidsmarkt: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het kabinet wil het aantrekkelijker maken voor werkgevers om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook moeten meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

In het wetsvoorstel is onder andere opgenomen dat:

- Werknemers een transitievergoeding zullen gaan opbouwen vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst;
- Een extra (cumulatie)grond wordt toegevoegd aan de bestaande ontslaggronden zoals disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding;
- De maximale proeftijd wordt verhoogd voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een contract voor bepaalde tijd van twee jaar of langer;
- De termijn van de ketenregeling wordt verruimd van twee jaar naar drie jaar.

Door middel van een internetconsultatie kan tot 7 mei 2018 een reactie worden gegeven op het concept-wetsvoorstel. Misschien volgen daarna nog aanpassingen aan het voorstel. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet ingaat op 1 januari 2020.

Wij houden de voortgang van het wetsvoorstel en andere wijzigingen zeer goed in de gaten. Zodra dit nodig is, zullen wijzigingen direct worden doorgevoerd in de tools. Zo berekent u altijd de juiste hoogte van de transitievergoeding of volgt een goede conclusie of een contract voor onbepaalde tijd is ontstaat door de ketenregeling.