Online rekentool Hoe Lang in Dienst nu beschikbaar

Vanaf vandaag kan de te verwachten resterende arbeidsduur online berekend worden. De tool Hoe Lang in Dienst, die Hoe Lang Werkloos vervangt, kan volledig online worden ingevuld en betaald en ook het rapport kan direct worden gedownload of gemaild. De maximaal 24 variabelen worden uitgevraagd op de manier zoals ook andere tools worden aangeboden. In de toelichting staat waar nodig de vraag uitgelegd en kan al dan niet via een link worden verder gelezen. Voor een berekening vragen wij € 80. De betaling hoeft pas plaats te vinden nadat de meeste vragen zijn ingevuld.

Het rapport met de uitkomsten is voorzien van een toelichting, uitleg van mogelijk gebruik en een rekenvoorbeeld. De tool dient als hulpmiddel voor de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding die verschuldigd kan zijn door ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. U kunt de tool hier direct starten.