Gevolgen ontslag wegen mee bij vaststellen hoogte billijke vergoeding

Vrijdag 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2017:1187) over het karakter van een billijke vergoeding en de wijze waarop deze moet worden berekend. Hieruit volgt dat de billijke vergoeding geen punitief karakter heeft. Een werkgever hoeft dus niet meer te betalen bij een jaarlijkse hoge omzet, als het doel daarvan zou zijn de werkgever te straffen. Wel is hoogte van de vergoeding afhankelijk van meer factoren dan eerst het geval leek. Als vaststaat dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, dan mag nu voor bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding gekeken worden naar de gevolgen van dat handelen voor de werknemer. Zo kunnen bijvoorbeeld slechte kansen op de arbeidsmarkt zorgen voor een hogere vergoeding. Aan de andere kant zal de vergoeding lager kunnen worden als de werknemer bijvoorbeeld al een andere baan heeft gevonden. De mogelijkheid Hoe Lang Werkloos te gebruiken als uitgangspunt voor het berekenen van de schade, lijkt hiermee te zijn gegeven. Een tool voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst bestaat (vooralsnog) niet.