Eerste vragen Mag Ontslag gratis

Vanaf nu zijn de eerste vragen van de ontslagtool Mag Ontslag gratis beschikbaar. Op internet zijn steeds meer (ontslag)tools beschikbaar. Deze tools bevatten vaak te weinig vragen en zijn van slechte kwaliteit, waardoor zij geen correcte juridische inschatting geven. Het zijn vaak marketingtools. Mag Ontslag stelt alle relevante vragen en achter de schermen zitten veel algoritmes, waardoor u altijd een betrouwbaar advies krijgt. Graag laten we de gebruiker zien hoe de tools werken en of de vragen beantwoord kunnen worden. U kunt daarom nu de eerste vragen kosteloos doorlopen.
 
Onze gratis tools, waaronder de tool voor de berekening van de transitievergoeding, kunt u nog steeds helemaal kosteloos doorlopen.