Mag Ontslag in preadviezen NJV 2017

Een traditionele rechtelijke procedure is niet meer vanzelfsprekend. Dit blijkt ook uit de preadviezen van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) met als thema ‘Afscheid van de klassieke rechterlijke procedure?’. Voor de totstandkoming van de preadviezen heeft de NJV met juristen en wetenschappers gediscussieerd. Bij het onderwerp digitalisering en rechtspraak wordt Mag Ontslag meerdere keren genoemd. Verschillende vragen worden opgegooid, waaronder:

- Moet de rechtspraak (het recht op gebruik van) Mag Ontslag niet aankopen om de discussie met partijen op niveau aan te kunnen gaan?

- Weten we wel zeker dat kantonrechters de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) beter en consistenter toepassen dan Mag Ontslag?

Digitalisering is volgens Mag Ontslag nodig voor toegankelijker en begrijpelijker recht. In de jaarvergadering van de NJV zal verder gediscussieerd worden over dit onderwerp. Dit belooft weer een interessant verslag!