Nevenwerkzaamheden in verwijtbaar handelen/nalaten

In de rechtspraak komt het (steeds vaker) voor dat werkgever en werknemer het niet eens zijn over het al dan niet verrichten van nevenwerkzaamheden. Soms staat in de arbeidsovereenkomst een meldplicht voor deze extra werkzaamheden, soms is het deels of geheel verboden. In de ontslaggrond verwijtbaar handelen/nalaten kunt u vanaf nu ook kiezen voor 'verrichten van nevenwerkzaamheden' en door de vragen te beantwoorden een inschatting krijgen of sprake is van een redelijke grond voor ontslag. In de tool wordt ook rekening gehouden met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en met wat van u als goed werknemer wordt verwacht.