Vernieuwde tool voor AOW- en pensioenontslag online

Een arbeidsovereenkomst kan door een werkgever zonder reden beëindigd worden bij of wegens het bereiken zo’n leeftijd, maar dat is lang niet altijd het geval. Bij leeftijdsontslag zijn veel lastige scenario’s mogelijk. In de vernieuwde tool is met al deze situaties rekening gehouden! Wijkt bijvoorbeeld de pensioenleeftijd af van de AOW-leeftijd, dan wordt ook hier in de tool rekening mee gehouden.

De tool is bruikbaar als:

  • - In uw arbeidsovereenkomst een AOW- of pensioenontslagbeding is opgenomen;
  • - Uw werkgever uw arbeidsovereenkomst wil opzeggen in verband met uw leeftijd.

U ontvangt een persoonlijke brief voor aan uw werkgever en in het rapport staat duidelijk wat (juridische) mogelijkheden zijn.