Uitspraak transitievergoedingstool

Uit een uitspraak van Kantonrechter Maastricht (vindplaats ECLI:NL:RBLIM:2017:2220) blijkt hoe belangrijk het is een goede tool te gebruiken om (het recht op) de transitievergoeding te berekenen. Helaas lijkt de uitspraak te suggereren dat de gebruikte tool niet correct is. Dit is niet het geval. De transitievergoedingstool die door ArbeidsmarktResearch UvA B.V. in samenwerking met DAS is ontwikkeld, geeft wel degelijk een correcte uitkomst voor de situatie zoals die in deze procedure gold. In deze procedure ontstond tussen partijen enige discussie over de datum uitdiensttreding. Die discussie was voor de uitkomst van het recht op een transitievergoeding niet relevant. De kantonrechter oordeelde terecht dat in beide situaties een recht op een transitievergoeding bestond. Ook de gebruikte tool gaf en geeft diezelfde uitkomst.