Tool voor afspiegeling - bepalen ontslagvolgorde

Sinds vandaag staat een nieuwe tool online. Dit is een hulpmiddel voor het bepalen van de juiste ontslagvolgorde op basis van het afspiegelingsbeginsel. Als een werkgever werknemers wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, is de afspiegeling de wettelijk verplichte manier om vast te stellen welke werknemer voor ontslag moeten worden voorgedragen.

De tool voor de afspiegeling zet al deze ingewikkelde stappen voor u. Door eenvoudig een personeelsbestand in Excel-formaat (.xlsx) te uploaden en slechts vijf stappen te doorlopen, weet u precies wie wel of niet voor ontslag in aanmerking komen. Daarbij wordt ook de reden gegeven en wordt aangegeven wat de rangorde van de werknemers is. 

Hier kunt u een uitgebreide handleiding vinden waarin de te nemen stappen en de uitkomst te zien zijn.