Nieuwe afwijking ketenregeling

Sinds 1 juli 2016 mogen cao-partijen onder voorwaarden de periode die zorgt voor onderbreking van de ketenregeling verkorten van zes naar minimaal drie maanden. In sommige cao's is van deze mogelijkheid al gebruik gemaakt. Alleen functies die wegens 'klimatologische of natuurlijke omstandigheden' maximaal negen maanden per jaar kunnen worden uitgevoerd, komen voor de afwijking in aanmerking.  

In de tool 'Tijdelijk of vast contract' was de mogelijkheid van afwijking bij cao wat betreft aantal en duur van de contracten al opgenomen. Ook de nieuwe afwijkingsmogelijkheid is toegevoegd. Daarbij wordt rekening gehouden met de looptijd van de cao. Partijen kunnen bijvoorbeeld de nieuwe afwijking niet toepassen op contracten die vóór 1 juli 2016 zijn gesloten. 

Wilt u weten of tijdelijke contracten zijn overgegaan in een vast contract, dan is de tool de snelste en goedkoopste manier om daar achter te komen.