AOW-/pensioenontslag

Rondom het bereiken van de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd gelden speciale regels voor ontslag. Hebt u die leeftijd bereikt en wil uw werkgever u ontslaan? Check of dit wel mag.

Gebruik daarvoor deze tool:

De tool vraagt het volgende: